Partners


Axis Mundo, praktijk voor beeldende therapie

Axis Mundo, praktijk voor beeldende therapieMijn naam is Jolanda van der Velde – Smit en werk als Vaktherapeut beeldend bij mijn praktijk voor beeldende therapie Axis Mundo aan de Jan-van Arkelstraat 56 in Kampen. Daarnaast werk ik als Vaktherapeut Beeldend voor Family Care in Deventer.


In de jaren 70 doe ik een MBO opleiding gericht op kinderen en jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Hierna mag ik naar de Chr. Academie voor beeldende kunsten en na 5 jaar zet ik mijn eerste stappen in de wereld van de kunst. Ik mag exposeren en verkoop werk. Daarnaast werk ik regelmatig met mensen met een verstandelijke beperking.
Het is mij gegeven dat ik moeder wordt van 2 kinderen en verdiep mij in kindertekeningen en de ontwikkelingspsychologie.


In 2010 start ik met de opleiding Creatieve therapie – Beeldend (verkorte route) aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden waar ik stage mag lopen bij GGZ Centraal en bij een basisschool voor speciaal onderwijs. In 2013 studeer ik af.

Wanneer uw kind bij mij wordt aangemeld hebben wij elkaar al bij Charlotte Kikkert gesproken.Axis Mundo, praktijk voor beeldende therapie
Hierna komt u met uw kind naar mijn praktijk, waarbij er in de eerste behandelsessie veel aandacht is voor vertrouwen en veiligheid. Uw kind mag zelf aangeven wanneer u naar de wachtkamer toe mag.


Samen met uw kind ga ik schilderen of tekenen. Tijdens de volgende sessie gaat uw kind zelf aan het werk met beeldende materialen.
U wordt ook samen met het gezin uitgenodigd om in elk geval éénmaal gezamenlijk iets te maken. 
Verslagen worden met u gedeeld.


Tekenen en knutselen leuk vinden is gewenst.

Veerkracht Psychologie

Annelies Boers, eigenaresse Veerkracht PsychologieMijn naam is Annelies Boers en ik ben sinds 2015 eigenaar van Veerkracht Psychologie.  Vanuit mijn praktijk werk ik als GZ-psycholoog vooral met jongeren en volwassenen met angst- en stemmingsklachten, identiteit- en zelfbeeldproblematiek en traumaklachten. Ik ben EMDR practitioner en heb de VGCT opleiding voor Cognitieve Gedragstherapie bijna afgerond. Daarnaast ben ik geschoold in het combineren van deze behandelmethodieken met Equine Assisted Therapy (therapie met de inzet van paarden).
Ondanks dat DSM labels vaak nodig zijn voor financiering van de zorg geloof ik er vooral in dat goede zorg bestaat uit samen met de cliënt (en eventueel belangrijke anderen) te kijken naar het geheel van mens en omgeving. Ik geloof in de kracht van mensen om hun eigen oplossingen te vinden met de juiste ondersteuning. Dit maakt ook dat ik samenwerking met andere praktijken belangrijk vindt, zodat de meest passende zorg geboden kan worden. Ik werk veel samen met Paardkrachtig, Centrum Buitengewoon, APG en natuurlijk ook Papillon. Naast mijn eigen praktijk ben ik ook werkzaam als GZ-psycholoog binnen het team volwassenzorg bij Therapeutisch Centrum GGZ waar ik zowel diagnostische onderzoek als behandelingen verricht.