Over mij

charlotteMijn naam is Charlotte Kikkert en ik ben ervaringsdeskundige in onder andere Borderline Persoonlijkheidsstoornis, ADD, Angststoornis en eetstoornis. 
Mijn eigen ervaringen die ik als ouder met hulpverlenende instanties heb gemaakt, is dat ik (ondanks veel positieve ervaringen met hulpverleners) ook een schrijnend tekort binnen de hulpverlening heb ervaren. De reguliere zorg gaat te vaak uit van ‘problemen’ , ‘stoornissen’ en ‘ onmogelijkheden’. Er worden ‘etiketjes’ geplakt en op basis van het gegeven etiketje wordt een behandeling voorgesteld. 
Maar…… een mens in al zijn eigenheid, is niet in een hokje te plaatsen! 
Dus wat te doen wanneer een kind/jongere niet van een ‘etiketje’ kan worden voorzien en niet binnen één bepaald hokje te plaatsen is?  Dan is er op dat moment geen juiste behandeling voor handen en men zit met de handen in het haar!

Binnen Papillon wil ik gezien mijn eigen ervaringen dan ook vanuit een andere basis werken. 
Welke stoornis gediagnosticeerd is, kan inderdaad belangrijk zijn voor bepaalde financiering van de zorg. 
Veel belangrijker is het echter om te kijken naar de mogelijkheden van het kind/de jongere en zijn omgeving (ouders, vrienden, verzorgers, broers/zussen).

wolk-vogels-300x152

Welke enorme mogelijkheden en vaardigheden heeft het kind/de jongere tot zijn beschikking? 
Hoe kunnen die ontdekt worden? 
Hoe wordt het kind zich bewust van zijn eigen krachten? 
Hoe kunnen de vaardigheden en mogelijkheden gebruikt worden om zijn/haar beperkingen te compenseren en uit te groeien tot de mens die hij/zij bedoeld is te zijn? 
Uitgroeien op eigen kracht tot een vlinder; veelkleurig en vrij!  Daar wil ik door middel van Papillon graag aan meewerken!

Ik woon tot volle tevredenheid met mijn man in Kampen.  
Onze kinderen zijn alle vier inmiddels uit huis. 
Nadat ik in het basisonderwijs werkzaam ben geweest als leerkracht, RT-er en IB-er, heb ik een universitaire opleiding Orthopedagogiek gevolgd met als afstudeerrichting Gezin & Gedrag. 
Tijdens deze opleiding heb ik mijn NVO-registratie diagnostiek behaald. 
Daarna ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest bij een schoolbegeleidingsdienst voor het basisonderwijs en bij een schoolbegeleidingsdienst voor het voortgezet onderwijs. Ook heb ik als gedragswetenschapper voor MEE gewerkt. Sinds 2011 ben ik eigenaar van Papillon.